19.03.2020-czwartek, język polski

Witam czwartkowo 🙂
Kolejny temat z “Małego Księcia” 😉
Mieszkańcy odwiedzanych przez Małego Księcia planet.
W zeszycie podaj po kolei mieszkańców planet, które odwiedził Mały Książę. Następnie każdemu przypisz sześć różnych cech charakteru.
Dlaczego mieszkańcy planet uosabiają wady dorosłych?
Wyolbrzymiając ich wady, na co autor chciał zwrócić uwagę? Przed czym przestrzec?
Serdecznie pozdrawiam.