19.03.2020-czwartek, język polski

Witam czwartkowo 🙂
Proszę o sprawdzenie wczorajszego zestawu zadań powtórkowych – rozwiązania dostępne na stronie CKE.
Proszę o wykonanie zadań powtórkowych ze strony CKE.
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
Wczoraj pracowaliście nad komedią “Zemsta” Aleksandra Fredry, proszę o powtórzenie treści, motywów.
https://epodreczniki.pl/a/idz-serdenko-bo-cie-trzepne—zemsta-o-klotni-i-zgodzie/D5uI9VCPU
Serdecznie pozdrawiam.