Klasa 4

Folklor naszych sąsiadów

Bardzo proszę o przygotowanie notatki o folklorze wybranego kraju sąsiedzkiego. Proszę w notatce uwzględnić muzykę ludową, tańce, instrumenty i dwa inne elementy folkloru np. zwyczaje, kuchnie ,rękodzieło, architekturę, legendy itp Możecie także obejrzeć na YOUTUBE […]