Język polski

Temat lekcji (nr 11): Liczebnik i jego znaczenia.

Notatka do zeszytu: Kiedy używamy liczebników zbiorowych? przy rzeczownikach oznaczających osoby różnej płci, np.:troje pracowników( dwóch mężczyzn i kobieta lub odwrotnie), dwoje rodziców; przy rzeczownikach oznaczających istoty niedorosłe, np.: czworo źrebiąt, pięcioro dzieci; przy rzeczownikach, które nie mają […]