Klasa 6

J. S Bach i muzyka baroku

ZAD 1Proszę o napisanie krótkiej notatki dotyczącej baroku i J. S.Bacha. Proszę uwzględnić zagadnienia czas trwania baroku, cechy tego stylu, pojecie “polifonia”, krótki życiorys Bacha- tradycje muzyczne w rodzinie, następcy, ciekawostki Notatkę proszę przesłać do […]