Folklor naszych sąsiadów

Bardzo proszę o przygotowanie notatki o folklorze wybranego kraju sąsiedzkiego.

Proszę w notatce uwzględnić muzykę ludową, tańce, instrumenty i dwa inne elementy folkloru np. zwyczaje, kuchnie ,rękodzieło, architekturę, legendy itp

Możecie także obejrzeć na YOUTUBE Tańce ludowe naszych sąsiadów, Tańce Narodów Świata

Notatkę należy zrobić do23.03 na komputerze lub odręcznie. Notatkę należy zachować i zatrzymać w zeszycie.

Proszę przesyłać notatkę na mojego maile. adres podam w librusie w wiadomościach dla Rodziców

Powodzenia

AD