Historia polskiej muzyki rozrywkowej II pol XX wieku -przedłużenie terminu

Przedłużam termin realizacji zadania do 27.03. Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią zadania opublikowanego 14.03 (str 13)