J. S Bach i muzyka baroku

ZAD 1Proszę o napisanie krótkiej notatki dotyczącej baroku i J. S.Bacha. Proszę uwzględnić zagadnienia

czas trwania baroku, cechy tego stylu, pojecie “polifonia”, krótki życiorys Bacha- tradycje muzyczne w rodzinie, następcy, ciekawostki

Notatkę proszę przesłać do 23.03 na mój adres mailowy, który podam w librusie w wiadomościach do Rodziców. Notatkę proszę zachować i trzymać w zeszycie

ZAD2 proszę posłuchać na youtubie następujących utworów JS.Bacha -umieć je rozpoznawać

QUIZ zrobimy po powrocie do szkoły

Aria na strunie G,     Toccata i fuga d-moll,  II suita orkiestrowa część BADINERIE,                                     V Koncert Brandemburski czI, Koncert na dwoje skrzypiec nr 3 d-moll część VIVACE

Powodzenia

AD