Lesson 1 – klasa V – gr.p. Ani

Lesson 1                                                                                                                                                                                      

Topic: IRREGULAR  VERBS

Ćwiczymy czasowniki nieregularne. Wypełniamy poniższą tabelkę w zeszycie, a następnie wykonujemy ćwiczenia z Past Simple w Grammar Book Blaze 1 oraz ze strony https://en.islcollective.com/video-lessons/simple-past-irregular-verbs-carl-ellie

Fill in the gaps.

Infinitive Past Polish
sing
sink
sit
sleep
smell
speak
spell
spend
stand
steal
stick
sting
swear
sweep
swim
take
teach
tear
tell
think
throw
understand
wake
wear
win
write

Pamiętajcie o instalingu! 2 sesje dziennie, oceniam systematyczność. Good luck everyone!

Homework : What did you do yesterday? Write 10 sentences in the past. Pracę domową wysyłamy na wtorek, 17.03, za pomocą dziennika Librus  lub na adres anna_ignatowicz@wp.pl.