Karta rowerowa zajęcia w Classroom

Karta rowerowa przenosi się do Classroom

kod do zajęć : dbnj3rz

po zalogowaniu do clasroom w lewym rogu klikamy zajęcia a następnie w prawym + i dołącz do zajęć.

wpisujemy kod i jesteście.

do zobaczenia