kl. 6A – historia – bieżący tydzień (23.-27.03.2020 r.)

Dzień dobry!

Temat: Unia polsko-saska.

Zwrócimy uwagę:

 •  skąd pochodzili i jaką dynastię reprezentowali polscy królowie na początku XVIII w.;
 •  jakie były objawy kryzysu Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania Wettinów;
 •  jakie próby ratowania państwa podjęto w połowie XVIII w.

 

Zadania:

 • Zapoznaj się z treścią, mapami oraz ilustracjami ze stron 152-157 podręcznika oraz z treścią i ilustracjami załączonych plików.
 •  Wykonaj poniższe zadania i odeślij – do czwartku, 2.04.2020 r. – na adres: t.w.szklarski@uw.edu.pl
 1.  Czym był sejm niemy?
 2.  Jakie były okoliczności dwukrotnego powołania Stanisława Leszczyńskiego na tron polski?
 3.  Wyjaśnij, co oznaczało powiedzenie: “Za króla Sasa – jedz, pij i popuszczaj pasa”.
 4.  Wyjaśnij, czym był traktat trzech czarnych orłów.
 5.  Jakie projekty reform tworzono celem ratowania kraju?
 6.  Skąd wzięło się i co oznaczało powiedzenie “Od Sasa do Lasa”?
 7.  Wykonaj zadanie 3 ze strony 270 załączonego pliku.

Download (PDF, 1.03MB)

Download (PDF, 5.76MB)

Download (PDF, 3.59MB)