kl. IV (obie) – historia – najbliższy tydzień (22.-27.03.2020 r.)

Dzień dobry!

W najbliższym tygodniu, po weekendzie, zajmiemy się postaciami Józefa Wybickiego i generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz okolicznościami powstania naszego hymnu narodowego.

Zwróćmy uwagę na:

  •  to, kto i kiedy utworzył Legiony Polskie we Włoszech;
  •  pierwotny tekst “Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” (obecnego “Mazurka Dąbrowskiego”);
  •  to, kim był autor tekstu naszego hymnu; czy znany jest autor melodii;
  •  to, jakich wydarzeń i postaci dotyczą słowa polskiego hymnu.

Bardzo proszę o:

  •  zapoznanie się z tekstem oraz ilustracjami zamieszczonymi w podręczniku na stronach 94-98;
  •  obejrzenie trzydziestominutowego filmu opowiadającego o naszym hymnie narodowym (państwowym);
  •  na podstawie podręcznika oraz wiadomości z filmu – o wskazanie trzech postaci historycznych oraz ich  dokonań, które dodawały Polakom otuchy w czasie zaborów;
  •  o przedstawienie – na podstawie filmu, własnych przemyśleń, podręcznika – jaką rolę w życiu Polaków odgrywa “Mazurek Dąbrowskiego” – nasz hymn państwowy.