kl. IV (obie) – lekcja historii z 16.02.2020 r. (17.02.2020 r.) oraz materiały

Dzień dobry!

Temat lekcji: Czasy stanisławowskie i insurekcja kościuszkowska.

Proszę zwrócić uwagę:

 •  na zasługi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów;
 •  czym była epoka oświecenia, czym się charakteryzowała w Polsce;
 •  czym były obiady czwartkowe, w jakim celu je organizowano i kto w nich uczestniczył;
 •  jakie państwa uczestniczyły w poszczególnych rozbiorach Polski;
 •  czym była Ustawa Rządowa (Konstytucja 3 Maja);
 •  dlaczego wybuchło powstanie kościuszkowskie (insurekcja kościuszkowska), kto nim dowodził i kim byli kosynierzy.

Zadania:

 • Proszę zapoznać się z tekstem, mapą oraz ilustracjami z podręcznika umieszczonych na stronach 85-93.
 •  Proszę zapoznać się z tekstem, mapą, ilustracjami z załączonego do niniejszej informacji pliku.
 •  Proszę wykonać zamieszczone poniżej zadania – na podstawie podręcznika oraz załączonego pliku – oraz wysłać je do 21 marca 2020 r. na adres mailowy: t.w.szklarski@uw.edu.pl. Najlepiej, jeśli będzie to praca odręczna wysłana w formie skanu, ewentualnie maszynopis w pliku.
 1.  Jakie instytucje narodowe zostały powołane do życia dzięki Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i czym się zajmowały?
 2.  Wyjaśnij, kim byli kadeci i kosynierzy.
 3.  Wyjaśnij, dlaczego doszło do rozbiorów Polski.
 4.  Jakie podjęto próby ratowania państwa?
 5.  Kim był Tadeusz Rejtan i czym zasłynął?
 6.  Czym była rzeź Pragi?
 7.  Jakich narodów i z jakich względów Tadeusz Kościuszko jest bohaterem?
 8.  Wymień skutki insurekcji kościuszkowskiej.
 9.  Wyjaśnij, czym było oświecenie.
 10.  Podaj główny skutek III rozbioru Polski.

Download (PDF, 5.23MB)