kl. V – lekcja historii z 16.03.2020 r.

Dzień dobry!

Temat: Zanim powstała Polska – pradzieje naszych ziem.

Zwrócimy uwagę na:

  •  to, jak wyglądały nasze ziemie przed przybyciem Słowian;
  •  to, kim byli Słowianie i jaką wiarę wyznawali;
  •  kiedy i gdzie powstało państwo Polan.

 

Zadania:

  •  Proszę zapoznać się z tekstem, mapami oraz ilustracjami z podręcznika ze stron 160-164 oraz z załączonego pliku.
  •  Proszę wykonać poniższe zadania. Odpowiedzi proszę – do 21.03.2020 r. – wysłać na adres elektroniczny: t.w.szklarski@uw.edu.pl.
  1.  Scharakteryzuj wierzenia Słowian.
  2.  Streść jedną z legend opowiadających o powstaniu państwa polskiego.
  3.  Opisz, czym zajmowała się ludność mieszkająca na ziemiach polskich przeszło 1000 lat temu.
  4.  Opisz, w jaki sposób Słowianie zwalczali przeciwników.
  5.  Wskaż plemiona słowiańskie. Podkreśl te, które zamieszkiwały polskie ziemie.

Download (PDF, 3.45MB)