kl. V – lekcja z 18.03.2020 r.

Dobrý den!

Kochani!

Proszę zwrócić uwagę na:

  • to, w jaki sposób powstało państwo Mieszka I;
  •  jakie znaczenie miało przyjęcie chrztu;
  •  o jakie terytorium Mieszko I powiększył państwo.

 

Zadania:

Bądźcie uprzejmi zaznajomić się z tekstem podręcznika (165-169) oraz pliku, a także wysłać mi na adres – t.w.szklarski@uw.edu.pl – odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Z jakich względów Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest?
  •  Jakie korzyści przyniosło Polsce przyjęcie chrztu?
  •  Wyjaśnij, dlaczego Mieszko I uważany jest za pierwszego historycznego władcę Polski.