kl. VIa – Historia – koniec rozdziału

Dzień dobry,

Jako, że zakończyliśmy realizację IV rozdziału, zbliżamy się do przeprowadzenia sprawdzianu online, który odbędzie się jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy.

W związku z tym, proszę Was o wykonanie poleceń znajdujących się na stronie 150 podręcznika.

Uprzejmie proszę, byście potraktowali to zadanie poważnie – polecenia te znajdą się na wspomnianym sprawdzianie.

Proszę też o scharakteryzowanie w poniższej tabeli trzech rodzajów absolutyzmu, jakie poznaliśmy – może być w punktach – oraz przykład lub przykłady państw, w których występowała lub po dziś dzień występuje.

Na wykonanie tego zadania macie czas do najbliższej niedzieli, czyli do 29.03.2020 r.

absolutna parlamentarna absolutyzm oświecony
charakterystyka  

 

 

przykład(y)