kl. VIa – lekcja historii z dn. 16.03.2020 r.

Dzień dobry!

Temat: Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Zwrócimy uwagę:

  •  na przyczyny konfliktu między Wielką Brytanią a jaj koloniami w Ameryce;
  •  na ustrój, jaki wprowadziła Konstytucja Stanów Zjednoczonych;
  •  na zasługi Polaków w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Zadania:

  •  Zapoznaj się z treścią, ilustracjami oraz mapami znajdującymi się w załączonym pliku oraz w podręczniku na stronach 143-149 oraz wykonaj poniższe zadania:
  1.  Podaj przyczyny konfliktu między Wielką Brytanią a jej koloniami amerykańskimi.
  2.  Jakie zasługi dla Stanów Zjednoczonych ma Jerzy Waszyngton?
  3.  Wyjaśnij, w jaki sposób Kazimierz Pułaski oraz Tadeusz Kościuszko przyczynili się do uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone.
  4.  Jakie ideały oświeceniowe zawarte były w amerykańskiej konstytucji?

Zadania proszę wysłać do 21.03.2020 r. na adres elektroniczny: t.w.szklarski@uw.edu.pl.

Download (PDF, 7.65MB)