Lekcja nr 1 z 16.03.2020 matematyka klasa VIb

Lekcja nr 1 z 16.03.2020.
Temat: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań.

UWAGA
W zeszycie zapisujecie tylko lekcję i jej numer, datę, temat i zadania.
Informacji i przypomnień nie wpisujecie do zeszytu mają być tylko pomocą.

Informacja: Pod tematem rozwiązujecie równania z zadania 1 i 2, a tylko same wyniki wysyłacie mi Librusem (nr zadania, podpunkt i wynik).

Przypomnienie: Liczby i niewiadome przenoszone na drugą stronę zmieniają znak na przeciwny.

Zadanie 1.
Rozwiąż równania
a) 3x – 12 = 2x + 1
b) 4x –3 = 7x – 24
c) 6x – 4x + 5 = x + 13
d) 5x + 9 + 2x = 3x – 12 + 7x
e) 1 – 2x + 3 – 4x = 5x + 2 + 3x + 8
f) 12x – 3x +5 = 5x +13

Zadanie 2
Rozwiąż równania. Przy każdym równaniu napisz ile ma rozwiązań. Wysyłacie mi tylko informację o liczbie rozwiązań (np. a) jedno rozwiązanie, b) nie ma rozwiązań lub ma nieskończenie wiele rozwiązań).
a) x – 4 + 8x = 5x + 4 + 3x
b) 7 – 3x – 4x = 14x + 7
c) 9x + x = 10x – 8
d) 10 + 8x – 6 = 3x + 4 + 5x

Powodzenia ☺