Lekcja nr 10 z 27.03.2020. matematyka klasa VIb

Lekcja nr 10 z 27.03.2020. (lekcja online)

Temat: Bryły i ich objętość.

Uwaga: W zeszycie zapisujecie lekcję i jej numer, datę, temat i poniższą notatkę.

Wśród brył wyróżniamy:
1. Graniastosłupy (dwie jednakowe podstawy w kształcie wielokątów):

a) Graniastosłupy proste (ściany będące prostokątami, ułożone pod kątem prostym do podstawy),
b) Graniastosłupy pochyłe.

2. Ostrosłupy (jedna podstawa, będąca wielokątem, ściany boczne są trójkątami).

3. Bryły obrotowe (kula, stożek, walec).

Robimy w zeszycie rysunki i opisy wysłane na WhatsApp (najpierw sześcian, później prostopadłościan i wpisujemy tekst „Dla dowolnego graniastosłupa” i zapisujemy wzór).

Praca domowa
Ćwiczenia 4 i 5 str. 112 oraz ćwiczenie 7 str. 113 (robimy zdjęcie pracy domowej i wysyłamy na WhatsApp) do niedzieli 29 marca do godziny 12.00).