Lekcja nr 16 z 06.04.2020. matematyka klasa VIb

Lekcja nr 16 z 06.04.2020 r.

Temat: Siatki brył – rysowanie siatek.

 

Uwaga: W zeszycie zapisujecie lekcję i jej numer, datę, temat i rysujecie na kartkach siatki.

 

Na przygotowanych kartkach w kratkę rysujecie siatki sześcianu i prostopadłościanu.

Z zeszytu ćwiczeń robicie ćwiczenia 1, 2, 3 ze strony 116 i ćwiczenie 4 ze strony 117.

Nic mi nie wysyłacie.

Praca domowa

Wyciąć siatki sześcianu i prostopadłościanu narysowane na kartkach i przygotować je na lekcję online w środę.