Lekcja nr 19 z 15.04.2020. matematyka klasa VIb

Lekcja nr 19 z 15.04.2020 r.

Temat: Pole powierzchni bryły – pole sześcianu i prostopadłościanu.

 

Uwaga: W zeszycie zapisujecie lekcję i jej numer, datę, temat i zróbcie notatkę.

 

W zeszycie zapisujecie wzory na pola figur.

  1. Trójkąt
  2. Kwadrat
  3. Prostokąt
  4. Romb
  5. Równoległobok
  6. Trapez
  7. Deltoid

Rysujecie sześcian o krawędzi długości a i zapisujecie wzór na jego pole powierzchni.

Psześcianu= 6 · a2

Rysujecie prostopadłościan o krawędziach długości a, b, c i zapisujecie wzór na jego pole powierzchni.

Pprostopadłościanu = 2 · a · b + 2 · a · c + 2 · b · c

Wpisujecie na kolorowo definicję.

Obliczyć pole bryły to obliczyć łączne pole wszystkich jej ścian, czyli inaczej obliczyć pole siatki tej bryły.

 

Praca domowa

Ćwiczenie 1 str. 121 (zeszyt ćwiczeń). Zdjęcie wysyłacie na WhatsApp lub classroom