Lekcja nr 2 z 17.03.2020. matematyka klasa VIb

Lekcja nr 2 z 17.03.2020

Temat: Rozwiązywanie równań z nawiasami.

UWAGA
W zeszycie zapisujecie tylko lekcję i jej numer, datę, temat, przykłady i zadanie.
Po wpisaniu tematu przeczytaj dokładnie Informację i Przypomnienie.

Informacja: Po zapisaniu tematu przed przepisywaniem przykładów proszę dwukrotnie obejrzeć film na youtube:

www.youtube.com/watch?v=ZOSxX9T1VIk

Pod tematem przepisujecie w zeszycie dwa przykłady i rozwiązujecie dwa równania z zadania, a same wyniki z zadania wysyłacie mi Librusem ( podpunkt i wynik.).

Przypomnienie:Liczby i niewiadome przenoszone na drugą stronę zmieniają znak na przeciwny. Na nagraniu znak równości porównany jest do rzeki. Przenieść na drugą stronę to na filmie przeprawić przez rzekę.

Przykłady do przeanalizowania i przepisania do zeszytu (można tak jak na nagraniu narysować sobie strzałki):

5(x + 4) = 2(x – 8)
5x + 20 = 2x – 16
5x – 2x = – 16 – 20
3x = – 36 / : 3
x = – 12

2x + 3(2x – 6) = 2(3x + 12)
2x + 6x – 18 = 6x + 24
2x – 6x + 6x = 24 + 18 (6x i – 6x to wyrażenia przeciwne – możemy skreślić)
2x = 42 / : 2
x= 21

Zadanie 2
Rozwiąż równania. Wyniki wyślij mi Librusem.
a) 4(x + 2) = 2(x + 10)
b) 6(x – 2) = 3(x + 4)