Lekcja nr 24 z 22.04.2020. matematyka klasa VIb

Lekcja nr 24 z 22.04.2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem.
Uwaga: W zeszycie zapisujecie lekcję i jej numer, datę, temat i robicie zadania.

Zadania 1, 2 i 3 ze strony 135 z podręcznika (omówione na lekcji online) robicie ołówkiem w podręczniku.

W zeszycie robicie zadanie 4 str. 135 i zadanie 9 ze strony 136 z podręcznika (zrobione na lekcji online).

Potraficie zrobić omawiane na lekcji online zadania 10 i 14 ze str. 136 z podręcznika .

Praca domowa
Robicie ołówkiem w zbiorze zadań zadanie 1 str. 128, a w zeszycie robicie zadania 2 i 3 ze str. 128 ze zbioru zadań. Pamiętajcie o zapisywaniu wzorów, obliczeń i jednostek. Zdjęcia (wszystkich trzech zadań) wysyłacie na classroom lub WhatsApp.