Lekcja nr 25 z 23.04.2020. matematyka klasa VIb

Lekcja nr 25 z 23.04.2020 r.

Temat: Tabele.

Uwaga: W zeszycie zapisujecie lekcję i jej numer, datę, temat.

 

Przeczytajcie „Dobrą radę” ze strony 143 z podręcznika.

 

Przeczytajcie przykłady 1, 2, 3, 4 ze strony 144 z podręcznika.

 

Ołówkiem w podręczniku zrób  zadania: 1, 2, 3, 5 i 7 ze strony 145.

 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń str. 127, 128, 129. Zdjęcia (wszystkich trzech stron) wysyłacie na classroom lub WhatsApp. Dla chętnych zad 8 str. 146 z podręcznika. Powtórzyć informacje o bryłach.