Lekcja nr 26 z 24.04.2020. matematyka klasa VIb

Lekcja nr 26 z 24.04.2020 r.

Temat: Diagramy i wykresy.

Uwaga: W zeszycie zapisujecie lekcję i jej numer, datę, temat.

 

Zapisujecie w zeszycie informację:

Różne dane statystyczne można przestawić w sposób graficzny za pomocą diagramu lub wykresu.

 

 

Przeczytajcie przykłady ze strony 149 i 150 z podręcznika.

 

Zróbcie w zeszycie zadanie 4 ze strony 152 z podręcznika.

 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń str. 130 i 131. Zdjęcia (dwóch stron) wysyłacie na classroom lub WhatsApp. Uczycie się do sprawdzianu o bryłach.