Lekcja nr 35 z 08.05.2020. matematyka klasa VIb

Lekcja nr 35 z 08.05.2020 r.

 

Temat: Prędkość, droga, czas.

Uwaga: W zeszycie zapisujecie lekcję i jej numer, datę, temat.

 

Robicie w zeszycie zad 2, 3, 4c) i 4d) ze str. 171.

 

 

 

Ołówkiem w podręczniku robicie zadanie 4a) i 4b) str. 171.

 

 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń str. 141. Zdjęcie wysyłacie na classroom lub WhatsApp.