Lekcja nr 4 z 19.03.2020. matematyka klasa VIb

Lekcja nr 4 z 19.03.2020.

Temat: Równania jako sposób na rozwiązywanie zadań z treścią. 

 

 

UWAGA

W zeszycie zapisujecie tylko lekcję i jej numer, datę, temat,  przykład, zadania i ich rozwiązania.

Informacji i przypomnień nie wpisujecie do zeszytu mają być tylko pomocą.

 

Informacja Pod tematem przepisujecie przykład i rozwiązujecie zadania 1, 2 a odpowiedzi (pełnym zdaniem) wysyłacie mi Librusem (nr zadania i odpowiedź.). Proszę wpisać do zeszytu treść zadań.

Przypomnienie Zadanie czytamy kilka razy (jeśli jest taka potrzeba), zawsze oznaczamy niewiadomą, zapisujemy rozwiązanie i odpowiedź.

 

Przykład

Kasia, Asia i Wojtek ważą razem 100 kg. Kasia jest o 3 kg cięższa od Asi, a Asia waży o 1 kg mniej od Wojtka. Ile waży każde z nich?

x – waga Asi

x + 3 – waga Kasi

x + 1 – waga Wojtka (z treści zadania wiemy, że Asia waży o 1 kg mniej od Wojtka, czyli Wojtek jest
o 1 kg cięższy od Asi).

Razem 100 kg

 

x + x + 3 + x + 1 = 100

3x = 100 – 1 – 3

3x = 96/ : 3

x = 32 [kg] (waga Asi)                                      x + 3 = 32 + 3 = 35 [kg] (waga Kasi)

x + 1 = 32 +1 = 33 [kg] (waga Wojtka)

 

Odp.: Asia waży 32 kg, Kasia 35 kg, a Wojtek 33 kg.

 

 

Zadanie 1.

Obwód prostokąta wynosi 78 cm. Jaka jest długość boków prostokąta wiedząc, że jeden jest dwa razy dłuższy od drugiego?

x – długość krótszego boku

 

Zadanie 2

W sadzie rosło 700 drzew. Grusz było dwa razy więcej niż jabłoni, a śliw o 50 mniej niż grusz. Ile drzew każdego gatunku rosło w sadzie?

 

 

Powodzenia ☺