Lesson 1 – klasa 2

Hello everyone!

Na początek sprawdzamy czy mamy uzupełniony unit 2 ( Pupil’s Book str. 12 – 21, Activity Book str. 10-17, Vocab Grammar Book str. 8 -11 i 56-59). Warto korzystać z płyty i powtórzyć słownictwo z unitu 2 oraz zagrać w grę 1 na płycie lub grę planszową w AB p. 88-89. Have fun!

Dla utrwalenia zaimków this i that oraz przedimków nieokreślonych a i an wykonujemy ćwiczenia online:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Demonstratives/This_or_that_lu21249bx

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Demonstratives/This_or_That_oy21757gr

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Indefinite_articles/a-an_cv43265cc

Enjoy your studying and see you on Wednesday!

Anna Ignatowicz-Cecot