Lesson 5 – klasa 2

Hello!

Dziękuję za nadesłane prace, zdjęcia i filmiki! Cieszę się, że skorzystaliście z pomysłów magazynu Chirp.

Dzisiaj wracamy do powtórek materiału i skupimy się na liczbie mnogiej rzeczowników.

Topic: One tooth, two teeth.

Na początek przypomnienie – rzeczowniki regularne:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Fruit_and_vegetables/fruit_plurals_au7458di

I rzeczowniki nieregularne:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_plural_of_nouns/The_plural_of_nouns_ud1787st

See you soon!