Ökologie, Umweltschutz. – Ekologia, ochrona środowiska. (Klasa 8a i 8b)

  1. Sprawdź w słowniku i przetłumacz w zeszycie następujące słowa (przy rzeczownikach pamiętaj o sprawdzeniu rodzajnika i liczby mnogiej). W większości słowników można sprawdzić również wymowę danego słowa, sprawdź i powtórz min. 3 x każde słowo za lektorem. Jeśli słowo jest słowem złożonym z dwóch pojedyńczych słów, tak jak np. Straßenverkehr, musisz sprawdzić osobno oba słowa, czyli Straße – ulica, Verkehr – ruch, co daje razem znaczenie ruch uliczny. Pierwsze słowo określa drugie. 

Umwelt

Abfälle

Rauch und Staub

Abgase

Straßenverkehr

Müll

Mülldeponie

Plastikflasche

Pappteller

Plastiktüte

Pappbecher

Dose

Glasflasche

2. Wykonaj z podręcznika str. 52/ ćw. 1, 2 ABC

Do sprawdzenia wymowy przesłuchaj Modul 10, Kapitel 1, Track 15 pod linkiem:

http://www.chmura.klett.pl/books/wir-smart-5-podrecznik

3. Wykonaj z zeszytu ćwiczeń ćwiczenia leksykalne:

str. 42/ ćw. 1,2,3

4. Po wykonaniu zadań prześlij do mnie np. przez platformę LIBRUS.

5. Pamiętaj o wykonywaniu sesji ze słownictwem z lekcji na Inst.Lingu.