PowtórkoMat8

HARMONOGRAM:

POWTÓRKA 1 “Liczby całkowite i ułamki. Oś liczbowa” → 17.03.20r.

POWTÓRKA 2 “Działania na liczbach”→18.03.20r.

POWTÓRKA 3 “Potęgi i pierwiastki”→19.03.20r.

POWTÓRKA 4 “Wyrażenia algebraiczne”→20.03.20r.

POWTÓRKA 5 “Przekształacanie wyrażeń algebraicznych”→ 23.03.20r.

POWTÓRKA 6 “Równania”→ 24.03.20r.

POWTÓRKA 7 “Proste, odcinki, kąty”→25.03.20r.

POWTÓRKA 8 “Trójkąty. Twierdzenie Pitagorasa”→26.03.20r.

POWTÓRKA 9 “Wielokąty, koła i okręgi”→ 27.03.20r.

POWTÓRKA 10 “Układ współrzędnych na płaszczyźnie”→ 30.03.20r.

POWTÓRKA 11 “Graniastosłupy i ostrosłupy”→ 31.03.20r.

POWTÓRKA 12 “Obliczenia praktyczne, część 1″→ 1.04.20r.

POWTÓRKA 13 “Obliczenia praktyczne, częśc 2″→2.04.20r.

POWTÓRKA 14  “Procenty”→3.04.20r.

POWTÓRKA 15 “Statystyka”→6.04.20r.

POWTÓRKA 16 ” Prawdopodobieństwo”→7.04.20r.

POWTÓRKA 17 “Zastosowania w geometrii”→8.04.20r.