Poznajemy kraje Europy

Drodzy Uczniowie,

w załączeniu przesyłam Wam szablon prezentacji PowerPoint. Prezentacja dotyczy wybranego kraju europejskiego. Każdy z Was za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus otrzymał ode mnie inny kraj. Szablon prezentacji zawiera wszystkie kategorie informacji o danym kraju, jakie powinny znaleźć się w Waszych pracach.

Na końcu prezentacji zamieście proszę źródła, z których korzystaliście. Chciałbym, abyście wdrażali się do zamieszczania bibliografii na końcu Waszych prac, czyli spisu źródeł książkowych, filmowych,  internetowych czy też czasopism, z jakich korzystaliście przy opracowywaniu Waszego zadania.

Download (PPTX, 506KB)

Wykorzystajcie proszę podręcznik i zeszyt ćwiczeń Planeta Nowa dla klasy 6, inne pozycje książkowe oraz źródła Internetowe.

Termin nadsyłania prac: 2 kwietnia (czwartek) do godz. 23.59.
Prace nadsyłajcie proszę na adres E-mail: przemyslaw.jeruszka.nsp81@gmail.com
lub za pomocą Librusa

Powodzenia
Przemysław Jeruszka