Quiz z wiedzy informatycznej

Dziś Was poprosze o wykonanie sprawdzenie wiedzy z zakresu informatyki.

Test jest dostępny tutaj

Przeslijcie mi proszę informację ile punktów udało Wam sie zdobyć.