Stanisław Moniuszko i polska opera narodowa

Proszę o przygotowanie notatki dotyczącej życia i twórczości S. Moniuszki.

Proszę w notatce uwzględnić , także poniższe  zagadnienia

Dlaczego Moniuszkę nazywamy kompozytorem narodowym, co to jest opera narodowa,jakie funkcje pełnił S.Moniuszko w Operze Narodowej, podaj tytuły najsłynniejszych oper, czym były” Śpiewniki domowe” do kogo były kierowane, dlaczego były ważne w twórczości S. Moniuszki.

Proszę posłuchać arii Skołuby z opery Straszny Dwór, Mazura z opery Halka

Proszę zobaczyć  10 faktów o Stanisławie Moniuszko oraz 5 pieśni Moniuszki, które musisz znać YOUTUBE

Notatkę proszę zrobić i przesłać na mojego maila do poniedziałku 23.03. Można napisać ręcznie lub na komputerze. Notatkę proszę zachować i włożyć do zeszytu.

Mój adres mailowy udostępnię w librusie pisząc wiadomość do rodziców