Temat lekcji 4 A (nr 2): Znaki interpunkcyjne – funkcja przecinka.

  notatka do zeszytu:

  1. Nie stawiamy przecinka przed spójnikami: ia(= i), oraztudzieżlubalbobądźczyanini
  2. Mógłbym dzisiaj jeździć na rowerze bądź na hulajnodze.

Nie widziałem Paryża ani Marsylii.

przed spójnikiem a nie stawiamy przecinka, jeśli:

– pełni funkcję łączną (można go wymienić na i), np. Słowik śpiewał cicho a łagodnie.

– w połączeniu z wyrazem między lub pomiędzy określa położenie lub wspólną cechę dwóch rzeczy, np. Szpara pomiędzy oknem a parapetem.

  1. Przed większością innych spójników stawiamy przecinek: ale, lecz, natomiast, toteż, więc, przecież, ponieważ, że, jednak, dlatego, zatem

UWAGA! Przecinek stawiamy przed spójnikami powtórzonymi, które pełnią identyczną funkcję:

Zwiedzili i zamek, i muzeum.

Zawsze ktoś bądź to pomagał jej, bądź jej siostrze.

Praca domowa:

Ćwiczenia – „Nowe słowa na start” : str. 86, 87, 88.