Temat lekcji 4A (nr 5): Rodzaje wypowiedzeń a interpunkcja.

Notatka do zeszytu:

W zależności od intencji mówiącego (jego zamiaru, chęci) wypowiedzi dzielimy na:

  1.  oznajmujące (informujemy, orzekamy o świecie)
  2.  pytające (próbujemy się czegoś dowiedzieć)
  3.  rozkazujące (wydajemy polecenie, prosimy)

 

znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń
kropka pytajnik wykrzyknik
stoi na końcu wypowiedzeń oznajmujących i rozkazujących

niewyrażających silnych emocji.

np. Wyruszyliśmy wczoraj rano.

kończy wypowiedzenie pytające

np. Czy zdążymy na czas?

może kończyć różne wypowiedzenia, które wyrażają silne uczucia

np. Kocham przygody!

Boli mnie ząb!

 

Praca domowa: nowe ćwiczenia „Słowa z uśmiechem” str. 28,29, 30, 31.