Temat lekcji 4A (nr 7): Zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte. Powtórzenie.

Notatka do zeszytu:

W zdaniu pojedynczym można wydzielić grupę podmiotu i orzeczenia.

Grupa podmiotu = podmiot + określenia podmiotu (wyrazy, które się do niego odnoszą)

Grupa orzeczenia = orzeczenie + określenia orzeczenia (wyrazy, które się do niego odnoszą)

Pracowite, małe pszczoły zbierają nektar z polnych kwiatów.

podmiot – pszczoły          orzeczenie – zbierają

grupa podmiotu – pracowite, małe pszczoły

grupa orzeczenia – zbierają nektar z polnych kwiatów

 

zdania pojedyncze (mają jedno orzeczenie)
nierozwinięte rozwinięte
składają się z podmiotu i orzeczenia

 

np.

Babcia czekała.

oprócz podmiotu i orzeczenia zawierają ich określenia

 

Nasza babcia czekała z utęsknieniem na wnuczki.

 

Praca domowa: nowe ćwiczenia „Słowa z uśmiechem” str. 35, 36, 37, 38

Download (DOCX, 12KB)