Temat lekcji 4A (nr 9) – Pisownia wyrazów z „rz”.

notatka do zeszytu:

  • rz piszemy, gdy w innych formach tego wyrazu lub wyrazach pokrewnych wymienia się na r, np. rowerzysta – rower
  • rz piszemy w zakończeniach wyrazów erz, –arz, –mierz, –mistrz aptekarz, pasterz
  • rz piszemy po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w    wrzos, drzewo

Wyjątki: babsztyl, bukszpan, całokształt, kształcić, kształt, kształtny, pszczoła, pszenica

Praca domowa: nowe ćwiczenia „Słowa z uśmiechem” str. 46, 47, 48.

Wchodzimy na stronę: https://www.dyktanda.net/dyktanda-4-6.php

i robimy dwa dowolne dyktanda, żeby sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne.