Temat lekcji 4B (nr 1): Ogólne zasady interpunkcji – utrwalenie wiadomości.

Notatka do zeszytu:

  1. Przecinek w zdaniu stawiamy między wyrazami umieszczonymi obok siebie odpowiadającymi na to samo pytanie (najczęściej są to wyliczenia):

Na łące rosły tulipany, narcyzy, stokrotki.

Kupiła kilka czerwonych, szklanych paciorków do naszyjnika.

Uwaga! Przecinka nie stawiamy między wyrazami, które odpowiadają na różne pytania:

Zauważyłam moją starszą siostrę. (czyją? jaką?)

  1. Przecinek stawiamy przed większością spójników: ale, lecz, czyli, bo, więc, ponieważ, że

Uwaga! Przecinka nie stawimy, jeśli równorzędne części zdania połączone są spójnikami:

i, a (w znaczeniu i), oraz, lub, albo, ani.

Praca domowa:

podręcznik  – „Nowe słowa na start” : zad. 1, 2, 3 str. 220

Download (DOCX, 11KB)