Temat lekcji 4B (nr 7): Podmiot i orzeczenie w zdaniu oraz ich określenia – ćwiczenia utrwalające.

Notatka do zeszytu:

Orzeczenie w zdaniu (najczęściej wyrażone czasownikiem osobowym – odp. na pytania: co robi? co się z nim dzieje? w jakim stanie się znajduje?), jest najważniejszą częścią zdania – bez niego nie istnieje zdanie.

Podmiot to część zdania, która służy oznaczeniu wykonawcy czynności. Najczęściej jest wyrażony rzeczownikiem w mianowniku. Odpowiada na pytania kto? co?

zdaniu pojedynczym można wydzielić grupę podmiotu i orzeczenia.

Grupa podmiotu = podmiot + określenia podmiotu (wyrazy, które się do niego odnoszą)

Grupa orzeczenia = orzeczenie + określenia orzeczenia (wyrazy, które się do niego odnoszą)

Pracowite, małe pszczoły zbierają nektar z polnych kwiatów.

podmiot – pszczoły          orzeczenie – zbierają

grupa podmiotu – pracowite, małe pszczoły

grupa orzeczenia – zbierają nektar z polnych kwiatów

Praca domowa: nowe ćwiczenia „Słowa z uśmiechem” str. 33, 34, 37, 38.

Download (DOCX, 12KB)