Temat lekcji (nr 11): Liczebnik i jego znaczenia.

Notatka do zeszytu:

Kiedy używamy liczebników zbiorowych?

 • przy rzeczownikach oznaczających osoby różnej płci, np.:troje pracowników( dwóch mężczyzn i kobieta lub odwrotnie), dwoje rodziców;
 • przy rzeczownikach oznaczających istoty niedorosłe, np.: czworo źrebiąt, pięcioro dzieci;
 • przy rzeczownikach, które nie mają liczby pojedynczej, np.: dwoje drzwi, troje sań;

Dobrze byłoby więc pamiętać, że drogą jechało dwoje sań, wiozło troje dzieci z czworgiem szczeniąt w koszyku oraz dwoje starszych państwa…

 1. dwoje / sześcioro (dzieci, skrzypiec)
  D. dwojga / sześciorga (dzieci, skrzypiec)
  C. dwojgu / sześciorgu (dzieciom, skrzypcom)
  B. dwoje / sześcioro (dzieci, skrzypiec)
  N. dwojgiem / sześciorgiem (dzieci, skrzypiec)
  Ms. Dwojgu / sześciorgu (dzieciach, skrzypcach)

Do zrobienia: „Słowa z uśmiechem” str. 24-25