Temat lekcji (nr 12): Kropka a liczby. Zapisywanie dat.

notatka do zeszytu:

  • Jeśli w zapisie daty używamy tylko cyfr arabskich, kolejne składniki daty wydzielamy kropkami, np.: 12.2009        8.05.1945
  • Jeśli nazwę miesiąca decydujemy się wyrazić cyframi rzymskimi, kropek nie stosujemy, np.:
    10 XII 2009 8 V 1945
  • Kropek nie stosujemy również, gdy nazwę miesiąca wyrażamy słownie, np.:
    10 grudnia 2009 8 maja 1945
  • Kropkę stawiamy zazwyczaj po liczebnikach porządkowych zapisanych cyfrą, czyli odpowiadających na pytanie: który z kolei?(np. pierwszyszósty)
  1. na 8. piętrze, w 2. osobie

Uwaga! Nie dotyczy to godzin! np. o godzinie 17 idziemy do domu

 

Ćwiczenia „Nowe słowa na start” str. 94, 95, 96.