Temat lekcji (nr 5): Utrwalamy wiadomości o częściach mowy: rzeczownik, przysłówek, przyimki.

Dzisiaj w planie dwie lekcje – proszę o ćwiczenia: „Słowa z uśmiechem” str. 14, 15, 16, 17

UWAGA: Nie wysyłamy do mnie rozwiązań – poproszę wybrane osoby w piątek o zdjęcia.