Temat lekcji (nr 9): Utrwalenie wiadomości o liczebnikach.

Notatka do zeszytu:

Liczebnikami nazywamy wyrazy, które oznaczają liczbę lub kolejność osób, zwierząt i przedmiotów, np.: trzy (ciastka), trzecie (ciastko).

Ze względu na różnice w znaczeniu i zastosowaniu rozróżniamy liczebniki:

  • główne: (ile?) pięć, sto siedemnaście;
  • porządkowe: (który z kolei?) piąty, sto siedemnasty;
  • zbiorowe: (ile?) pięcioro, sto siedemnaścioro;
  • ułamkowe: pół, jedna piąta;
  • nieokreślone: (ile?) kilka, kilkaset;

Odmiana liczebników porządkowych
Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki, np.: drugi jak długi, szósty jak tłusty.

UWAGA! W liczebnikach porządkowych wielowyrazowych, np.: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty dziewiąty, sto pięćdziesiąty drugi odmieniają się zazwyczaj tylko człony oznaczające dziesiątki i jedności, pozostałe mają formę liczebników głównych i nie odmieniają się, np.: w roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym, na sto pięćdziesiątej drugiej stronie.

Do zrobienia: „Słowa z uśmiechem” str. 23