Was ist passiert? Co się wydarzyło? Relacjonowanie zdarzeń. (klasa 6b)

  1. Przyjrzyj się ilustracjom w podręczniku na str.25/1.
  2. Wysłuchaj nagrania  o oznaczeniu: Modul 5 Kapitel 3 Track 14 na stronie: http://www.chmura.klett.pl/books/wir-smart-3-podrecznik-kl-vi. Zrób notatki.
  3. Następnie wykonaj w podręczniku na stronie 26/ ćw. 3, 4.
  4. Wykonaj pisemnie w zeszycie z podr. str.26/ćw.5, str. 27/7,8
  5. Pamiętaj o przećwiczeniu słownictwa z lekcji na platformie Inst.Ling.