WOS – obie klasy – temat z bieżącego tygodnia

Proszę zapoznać się z całością poniższej informacji!

Temat: Media i opinia publiczna we współczesnym świecie.

 1. Życie publiczne – cóż to takiego?
  To wszelkie relacje, kontakty obywateli z władzą państwową i samorządową.
 2.  Opinia publiczna.
  To poglądy społeczeństwa na daną, ważną z jego punktu widzenia, kwestię.
 3.  Sondaże oraz ich rola.
  To badania nastrojów opinii publicznej, które przeprowadzają ośrodki badań opinii publicznej.
  a) dostarczają informacje;
  b) oddziałują na społeczeństwo;
  c) oddziałują na polityków;
 4.  Środki masowego przekazu i ich funkcje.
   Inaczej mass media, media masowe. Kanały przekazywania informacji obywatelom.
  a) informują – przekazują wiadomości o najważniejszych sprawach krajowych i zagranicznych;

  b) kontrolują – przekazują społeczeństwu informacje o działaniach władzy;
  c) kształtują postawy i opinie obywateli na różne kwestie;
  d) ukulturowiają społeczeństwo – zapewniają dostęp do kultury, rozrywki, dziedzictwa narodowego.

  Specyficznym, wciąż przybierającym na znaczeniu, środkiem komunikacji w ostatnich dwu dekadach stały się media społecznościowe, a to dlatego, że każdy za ich pośrednictwem może się wypowiedzieć na dany temat.

 5.  Dziennikarstwo, fakty i opinie.
  Dziennikarz to osoba przygotowująca materiały prezentowane następnie w mass mediach. Musi – a przynajmniej powinien – cechować się: bezstronnością, rzetelnością, wysoką kulturą osobistą, szacunkiem dla innych. Musi również w sposób jasny potrafić oddzielić fakty od opinii.
  Fakt – to wydarzenie rzeczywiste, mające miejsce w danym miejscu i czasie. Prawdziwość faktu można zweryfikować.
  Opinia/komentarz – to subiektywna, osobista opinia na dany temat.
 6.  Reklama i jej funkcje.
  Przekaz mający na celu zachęcenie odbiorcy do kupna określonego towaru bądź skorzystania z danej usługi.
  a) informują, czyli prezentują reklamowany produkt;
  b) perswadują, czyli nakłaniają, zachęcają do dokonania określonego wyboru (tj. kupna, skorzystania);
  c) utrwalają, przypominają o danym produkcie, powodując, że czujemy się z nim związani.
 7.  Kampanie społeczne.
  Akcje informacyjne kierowane do społeczeństwa, mające zwrócić jego uwagę na jakiś problem i przyczynić się do jego rozwiązania, np. przemoc w rodzinie, negatywne skutki uzależnień, zachęcanie do badań, szacunku dla zwierząt.
  Poniżej załączam kilka przykładów – starszych i nowszych, ale zawsze trafiających w punkt i zachęcających do refleksji.

Do domu:
– Proszę zapoznać się z tekstem podręcznika ze stron 158-161.
– Proszę również o – celem weryfikacji Waszej aktywności – odpowiedź na pytanie, jak potocznie nazywa się media   (pamiętając o… trójpodziale władzy w państwie) – odpowiedź powinna zawierać dwa słowa 😉 Nadeślijcie ją do mnie mailowo – t.w.szklarski@uw.edu.pl – do jutra (28.03.2020 r., sobota) do południa.

Zadanie dla chętnych, termin – do 30.04.2020 r.: w formie wypracowania wypowiedz się na jeden z trzech tematów (2 strony maszynopisu, czcionka Arial, rozmiar 12, interlinia 1,5):
1. Fake news – głupi żart czy świadoma dezinformacja?
2. Rola mediów lokalnych w życiu społeczności regionalnych.
3. Media społecznościowe w życiu młodzieży – szansa i zagrożenie.