Zabawy z algorytmami (dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych)

Drodzy uczniowie!

 

Zaczynamy zdalną zabawę z nauką informatyki.

 

Przypomnienie:

Algorytm – touporządkowany i uściślony sposób rozwiązania danego problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności w skończonej liczbie kroków.

Dodajemy i odejmujemy liczby naturalne sposobem pisemnym

 

 

Do zrobienia

Ćwiczenie 1.

Zapisz w edytorze tekstu algorytm pisemnego odejmowania liczb naturalnych – podobnie jak opisano algorytm pisemnego dodawania (przykład powyżej- koło kluczyka).

W opisie uwzględnij dwa przypadki:

1. Jeśli górna cyfra jest większa lub równa dolnej, wynik zapisujemy pod kreską w tej samej kolumnie (rys. 2a).

2. Jeśli górna cyfra jest mniejsza od dolnej, to cyfrę odjemnej z sąsiedniej kolumny po lewej stronie zmniejszamy o 1, a do cyfry z aktualnej kolumny dodajemy 10 („rozmienioną”, czyli pomniejszoną o 1, cyfrę zapisano kolorem niebieskim). Wykonujemy odejmowanie, zapisując jego wynik w tej samej kolumnie pod kreską(rys. 2b).

 

Ćwiczenie 2

Sprawdzamy działanie algorytmu dodawania liczb sposobem pisemnym (czyli zapisz dodawanie pisemnie jak na podanym przykładzie):

1235 + 421 + 132

1428 + 589 + 273

Ćwiczenie 3

Sprawdzamy działanie algorytmu odejmowania liczb sposobem pisemnym (czyli zapisz odejmowanie pisemnie jak na podanym przykładzie):

1428 – 1235,

325 – 211,

589 – 421,

273 – 132.

 

Na prace czekam do niedzieli 22 marca. 

Ocenie podlega, treść przygotowanie dokumentu (w tym wdowy, bękarty, sieroty , szewc), oraz błędy ortograficzne (gdyż korzystamy z komputerów, gdzie istnieje możliwość użycia funkcji sprawdzania pisowni).

Pracę proszę wysyłać na adres e-mail: informatyka.nsp81@gmail.com