Zadanie 1 – Instaling – gr. p. Krzysztofa

Przez najbliższe dwa tygodnie będziemy kłaść większy nacisk na słownictwo z przerobionych rozdziałów oraz z tematów, które będziemy omawiać. W poniedziałek, środę i piątek będzie dodane po 10 nowych słówek do opanowania na platformie Instaling. Wykonujemy minimum 2-3 sesje każdego dnia (5 razy w tygodniu). Oceny za pracę wystawiane będą tradycyjnie w poniedziałki, każdego tygodnia.

https://instaling.pl/teacher.php?page=login