Zadanie na nowy tydzień: 23-26 marca – grupa. p. Krzysztofa

Obejrzyj poniższy filmik i porównaj go z filmem, który oglądaliśmy na lekcji „Good Will Hunting”.

Jakie widzisz podobieństwa, między tymi filmami? Jakie przesłanie do młodych ludzi i nauczycieli jest w obu filmach?

Additional questions that might help:

  1. What is the most important lesson both characters learn in those movies? Why?
  2. In what ways do students educate their teachers in both films? Try to be as specific as possible.
  3. Do you agree or disagree with beliefs that some students are wasting their life and their talents? Why?
  4. Do you agree or disagree with opinions that some teachers waste student’s life and their talents? Why?

By the way, the title “Good Will hunting” suggests on one level that Will Hunting is good and that Will hunts with/for goodwill. In both cases, the title is accurate because it reminds us that there are good and bad ways to hunt for meaning in life, and Will is following the good one (most of the time). Maybe this will give you some extra ideas to brainstorm similarities between these two films.

Tak jak poprzednio, proszę nagrać filmik ze swoim speechem na telefonie/laptopie, następnie załadować na swój kanał Youtube jako film niepubliczny i odesłać mi link na adres emailowy: anglojezyczni@wp.pl lub przez Librusa/messengera.

Po odsłuchaniu wszystkich nagrań oceny zostaną wystawione na librusie. Zasady oceniania nie ulegają zmianie. Jeśli ktoś nie umie się nagrać to możemy zrobić wideo konferencję na skype: krzyshol77  po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny.