Zusammenfassung – Podsumowanie. Język niemiecki lekcja nr 3. (24.03.2020)

  1. Proszę o wykonanie pisemnie ze strony 31 ćw. 16. Poproszę aby zadanie było zrobione w wordzie, tak abym mogła nanieść poprawki. Proszę o napisanie min.15 zdań oraz o wykorzystanie w wypracowaniu możliwie jak najwięcej nowych słów z rozdziału dotyczących podróży językowych. Będzie to jednym z kryteriów oceniania.
  2. Termin oddania: czwartek  26.04.